Ügyfélfogadás

Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal Adóiroda
2318 Szigetszentmárton Telkes utca 10.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása az emeleten:
• hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
• szerda: 8.00 – 16.00 óráig
• péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Elérhetőségek:

e-mail: ado@szigetszentmarton.hu
telefon: 24/456-325

Elektronikus ügyintézési információk:

Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: SZMARTONPH
Teljes neve: Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

KRID azonosítója: 706134906

 ePapír benyújtás: Címzett: SZIGETSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

Elektronikus önkormányzati ügyintézés ASP-űrlapok használatával:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Adóügyek:
Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:
 • Iparűzési adó beszedési számla: 11742070-15393252-03540000
 • Építményadó beszedési számla: 11742070-15393252 – 02440000
 • Gépjárműadó beszedési számla: 11742070-15393252-08970000
 • Magánszemélyek kommunális adója számla: 11742070-15393252-02820000
 • Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla: 11742070-15393252-03090000
 • Egyéb bevételek beszedési számla: 11742070-15393252-08800000
 • Idegen bevételek elszámolási számla: 11742070-15393252-04400000
 • Bírság beszedési számla: 11742070-15393252-03610000
 • Késedelmi pótlék beszedési számla: 11742070-15393252-03780000
 • Államigazgatási eljárási illeték számla: 11742070-15393252-03470000

 

2020. ÉVI HELYI ADÓ-NAPTÁR

 

Bevallási határidőkBefizetési határidők

 

  

Ügytípusok:

 Adóigazolási kérelem:

Pályázathoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi adótartozásról.

Ügyintézés díja: minden példány 3.000 Ft illetékköteles.

 

Építményadó:

Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

 1. §. (1) Az adó mértéke:
 2. a) üdülő, hétvégi ház esetében az építmény földrajzi elhelyezkedésétől függően:
 • övezet: a vízpart közeli ingatlanok (Dunapart alsó, Dunapart felső, Harcsa köz, Gyimesi köz, Csuka köz, Ponty köz, Almás köz): 900 Ft/m2
 • övezet: a vízparttól távolabbra eső, szigeti, illetve a lakóterületen lévő ingatlanok (Opera Sziget, Rafás sziget, Erdősor utca, Ganz köz, Rév köz, Tölgyfa utca, Nyárfa utca, Telkes utca, Szivárvány köz, Kárász Köz, Sugár utca, Rózsa utca, Halász utca, Tókert, Pataksor, Pázsit utca, Gát utca és a lakóterületen lévő építmények): 720 Ft/m2
 1. vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye(1):
 • irodai tevékenység esetén 150.- Ft/ m²
 • kereskedelmi és egyéb üzleti célt szolgáló építmények esetén 100.- Ft/ m²

 

 1. §. A Hatv. 13. §-ában foglaltakon felül mentes az építményadó alól:
 2. a magánszemély tulajdonában lévő, nem üzleti célt szolgáló lakás, lakóház, mely után a magánszemélyek kommunális adóját kell megfizetni,
 3. lakás- és üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek,

lakás- és üdülőépülethez tartozó gépjárműtároló

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adókötelezettség megszünése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, lakásbérleti szerződés, adás-vételi szerződés.

 

Gépjárműadó:

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van:

 • Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopták). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, melyhez szükséges a rendőrhatósági nyomozásról készült jegyzőkönyv, ill. határozat
 • Ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

Gépjárműadó mentességben 2013. január 1-jétől az részesülhet, aki súlyos mozgáskorlátozottságát az Önkormányzat Adóhatóságánál az alábbi módon igazolja:

 1. a) a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, mint szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal, vagy
 2. b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal - amely a mozgásszervi fogyatékosságot igazolja -, vagy
 3. c) a 18. életév alatti gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolással.

Nem kell bevallást, bejelentést tenni:

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs.

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt követő 8 napon belül, a vevőnek az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodához történő eljuttatásával.

 

Idegenforgalmi adó:

Az adó alapja: nem állandó lakosként a megkezdett vendég éjszaka.

 1. §. (1) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

          (2) Adókedvezmény: az idegenforgalmi adó 50 %-át kell megállapítani és megfizetni

   - az év június 1-je és augusztus 31-e közötti időszakba nem eső itt-tartózkodás
     (elő- és utószezon) esetén;

   -  három vagy annál több gyermekkel való családos itt-tartózkodás esetén.

 

Iparűzési adó:

 1. §.

Az adó mértéke:

- állandó jelleggel végzett tevékenység esetén: 1,8%

- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén: 1000.- Ft/nap.

 

Magánszemélyek kommunális adója:

Magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki lakás, lakóház, beépítetlen építési telek tulajdonosa, továbbá azt a személyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az 1990. évi C. törvény értelmében adókötelezettség az építmény használatba vételét követő év, illetve tulajdonosváltozás esetén a változást követő év 1. napjától keletkezik.

 1. § Az adó mértéke: 12.000.- Ft/év/adótárgy.
 2. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a nem lakás céljára szolgáló építmény(1), amely után építményadót kell fizetni.

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adókötelezettség megszünése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, lakásbérleti szerződés, adás-vételi szerződés.

Letölthető nyomtatványok:

 

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

 • Telkes utca 10. 
 • Tel: 06-24/456-325,
 • Tel: 06-24-513-800
 • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu