Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatom Szigetszentmárton lakosságát, hogy az új jogszabályi keretek között elkészítettük Szigetszentmárton község teljes közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepciójának tervezetét.

A terv készítésének célja, hogy a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően felülvizsgáljuk a hatályban lévő koncepciót, előkészítve ezzel a későbbiekben elkészülő településrendezési eszközöket, különös tekintettel a releváns megyei településfejlesztési koncepcióra.

Az elkészült tervezet elektronikusan Szigetszentmárton honlapján IDE kattintva (www.szigetszentmarton.hu) érhető el, illetve a Polgármesteri Hivatal (2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.) titkárságán van lehetőség a nyomtatott, papír alapú forma helyben történő megismerésére.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a és Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2017. (III.30.) számú határozatával elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai alapján lakossági tájékoztatót tartunk 2019. szeptember 4-én 10 órától a Jókai Mór Művelődési Házban (2318 Szigetszentmárton, Kossuth L. u. 8.).

A koncepció tervezetével kapcsolatosan várjuk szíves írásos javaslataikat, észrevételeiket, melyeket a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen adhatják le, vagy elküldhetik a ph@szigetszentmarton.hu e-mail címre a lakossági fórumtól számított 15 napon belül, azaz legkésőbb 2019. szeptember 19-én 16 óráig.

                                                                             

Tisztelettel:

                                                                Lerner Henrik

                                                                polgármester

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu