Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt napokban a Bio-Pannónia Hulladékfeldolgozó Kft. felé fennálló tartozásokra hivatkozva számos ingatlantulajdonos kapott ismételten felszólító levelet a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodától, amelyben fizetésre szólítja fel a szolgáltató volt ügyfeleit, és egyben értesíti őket arról, hogy a korábbi követeléskezelő Főnix Faktor Zrt. az Energy-Credit Pénzügyi szolgáltató ZRt-re engedményezte a levélben hivatkozott követelést.

2018. november 8.-án a térség polgármesterei,  az önkormányzatokhoz eddig beérkezett panaszok alapján, közös álláspontot alakítottak ki.

Maguk a felszólító levelek jelentős tartalmi és formai hiányosságokkal rendelkeznek. Legfőbb hibájuk, hogy az érintettek továbbra sem tudják pontosan beazonosítani a velük szemben felhozott követelést (hiányzik, hogy az milyen tételekből áll, a mögötte lévő számla megnevezése, száma, kibocsátásának és esedékességének ideje valamint a számlán szereplő összeg tételes bontásban), és ezért eredményesen vizsgálni sem tudják a követelés jogosságát, továbbá esetleges elévülését. Továbbá mindezt, csak egy egyszerű postai küldemény formájában tették meg, amely önmagában nem alkalmas sem az átvétel sem pedig a kézbesítés megtörténtének igazolására. Tisztázatlan, hogy a követelések engedményezése szabályosan történt-e, a követelt összegekről valaha is kaptak-e számlát az érintettek. Maga az engedményezésről szóló értesítés és teljesítési utasítás sem tartalmazza a követelés jogcímét, az esedékességét és más módon sem pontosan beazonosítható. Ez utóbbi pedig ellentmond a Ptk. engedményezésről szóló szabályainak is. Mindezek alapján az említett követelések erősen vitathatóak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben elévült követelésről van szó, úgy ha önként teljesítik azt, úgy az már vissza nem követelhető. A teljesen alaptalan követelés önként megfizetése esetén pedig előfordulhat, hogy csak külön jogi eljárás útján tudják a befizetett összeget visszaszerezni. Ezek alapján mindenképpen javasoljuk, hogy elsőként a követelés fent is említett részletiről győződjenek meg, amennyiben a követelést nem tartják jogosnak.

A tapasztalt hiányosságok miatt a Társulás önkormányzatai a közérdek védelme érdekében felhatalmazták a társulási tanács elnökét, hogy bejelentést tegyen minden olyan szervhez, amely hatáskörénél fogva jogosult az eset kivizsgálására.

Szigetszentmárton, 2018. november 08.

                                                                                                          Tóthné Kriszt Judit

                                                                                                                      jegyző

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu