Tájékoztatás

szociális tűzifa igénylésének lehetőségéről

Tájékoztatjuk a szigetszentmártoni lakosokat, hogy önkormányzatunk idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő igénylésére a Belügyminiszter által kiírt pályázat keretében támogatott összmennyiség – 122 m3 – erejéig.

Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, aki a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet 11.§- ban foglalt feltételeknek megfelel és lakásának fűtését fa tüzelésre alkalmas tüzelő berendezéssel biztosítja.

Az elbírálás során előnyt élvez, aki

a)   a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási támogatásban részesülők);

b)   a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 31.

( A határidő jogvesztő, tehát az ezután érkező kérelmeket a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.)

A támogatás iránti kérelmet a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A mellékelt formanyomtatványok kitöltése mellett, csatolni kell a család jövedelméről jövedelemigazolást!!!

           

                                                                      Szigetszentmárton Község Önkormányzata

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu