M E G H Í V Ó
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
20 2 1 . november 24 . napján ( szerda ) 17 óra 30 perckezdettel
testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal nagyterme
(2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.)
Tervezett napirendi pontok:


1.) Tájékoztatás a lejárt képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (írásos anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
2.) Javaslat a fás szárú növények védelméről szóló rendelet megalkotására (írásos anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
3.) Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról és a helyi adókról szóló
17/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására (írásos anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
4.) Javaslat a talajterhelési díjról szóló 8/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (írásos
anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
5.) Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) számú rendeletének
módosításáról (írásos anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
6.) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről (írásos anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
7.) 2022. évi költségvetési elképzelések előterjesztése (írásos anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
8.) Javaslat a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító okiratának,
valamint Társulási megállapodása módosításának elfogadására (írásos anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
9.) Vételi ajánlat a Szigetszentmárton 776. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra (írásos anyag)
Előadó: Bencs Tamás polgármester
10.) Egyebek (szóbeli előterjesztés alapján)
Megjelenésére feltétlenül számítok.
S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2021. november 19.
Tisztelettel: Bencs Tamás
polgármester

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu