Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII.27.). Korm. határozatban döntött a téli rezsicsökkentés megvalósításáról.

E döntés értelmében csak az kaphat támogatást, aki eddig még nem részesült a rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tennie. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.

Amennyiben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a vizsgálat eredményeként valószínűsíti, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az önkormányzatok választják ki azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető, s erről az érintetteteket tájékoztatják.

Az érintett önkormányzatok az önkéntes adatkezelési hozzájárulás alapján az igénylők adatait, az igényelt fűtőanyag típusára vonatkozó adatokat átadják a kiválasztott vállalkozásnak.

A határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az igénybejelentő elveszti.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő lapot a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet kérni, illetve a www.szigetszentmarton.hu honlapról letölthető.

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

                                                                                  Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu