Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal

településfejlesztési és -üzemeltetési ügyintézői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

III./123. településfejlesztési és településüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos feladatok a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján

Ellátandó feladatok:

• Pályázatfigyelés, pályázattal kapcsolatos előterjesztések döntésre való elkészítése, pályázati kérelem előkészítése, aláírást követő benyújtása, kifizetési kérelmek intézése, hiánypótlások intézése; • Útkarbantartással kapcsolatos feladatok; • Közlekedési feladatok; • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek (kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok); • Településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki feladatok: közterületi rend és tisztaság védelmével, zaj- és rezgésvédelemmel, levegő védelmével, villamos energia, gázenergia felhasználásával kapcsolatos feladatok; • Feladatköréhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatokkal-, , településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján III./123. településfejlesztési és településüzemeltetési feladatok ellátásához meghatározott I. besorolási osztály vagy II. besorolási osztály szerinti szakképesítési feltételek kapcsolatos feladatok I. besorolási osztályban

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         műszaki vagy projektmenedzsmenti területen végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben előírt önéletrajz minta alapján,

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai,

•         3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigényléséről szóló postai tanúsítvány másolata,

•         nyilatkozat arról, hogy az eljárás során a pályázó adatait az erre jogosultak megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Cseh Balázs jegyző nyújt, a 06-30/160-98-11 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./89/2020 , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési és -üzemeltetési ügyintézői.

•         Elektronikus úton Dr. Cseh Balázs jegyző részére a jegyzo@szigetszentmarton.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Cseh Balázs jegyző, Pest megye, 2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak Szigetszentmárton Község Jegyzőjének történő megküldésével. A pályázatokat Szigetszentmárton Község jegyzője átnézi, kiválasztja a meghallgatandó jelöltek körét és ezt követően dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi követelménynek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://www.szigetszentmarton.hu/hu/ - 2020. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szigetszentmarton.hu/hu/ honlapon szerezhet.

A teljes dokumentum letölthető IDE kattintva ...

 

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu