FELHÍVÁS

TISZTELT PARTNEREINK!

Szigetszentmárton Község Önkormányzata megkezdte Településképi Arculati Kézikönyvének és

Településképi Rendeletének kidolgozását.

A Településképi Arculati Kézikönyv készítése jogszabály által előírt feladata az Önkormányzatnak, de ezen túlmenően a Kézikönyv készítésének célja utat mutatni az építtetők és tervezők részére. A törvény annak érdekében tette ezt a feladatot kötelezővé minden magyarországi település számára, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. Ennek érdekében a Kézikönyv széleskörű társadalmi bevonással készült, meghallgatva, figyelembe véve a helyi lakosok, a lokálpatrióták, az esztétikus településképért munkálkodó érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek véleményét, javaslatait.

A kiadvány feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit, értékeit és településszerkezeti egységenként javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A település arculatának megóvása, pozitív irányú fejlesztése érdekében a Kézikönyv egy önkormányzati rendelet elkészítését is megalapozza, amely a településkép-védelem hatékony eszköze lehet a napjainkban egyre kisebb társadalmi, önkormányzati, hatósági kontrollal végezhető építési tevékenységek során.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét a hivatkozási részben találják ide kattintva, véleményüket írásban 2017. november 28-án 16 óráig küldhetik el a ph@szigetszentmarton.hu e-mail címre, vagy a Polgármesteri Hivatalban adhatják le.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének ismertetése lakossági fórum keretében 2017. november 20-án (hétfőn) 16 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatalban lesz.

Kérjük, tiszteljen meg jelenlétével.

                                                                                              Lerner Henrik  polgármester 

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu