Tisztelt Lakosság, Építtetők, Tervezők!

A 2017. év számos változást hozott a településfejlesztés és településrendezés területén. 2017. január 1-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) módosítása, valamint az év folyamán többször módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.).A jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a településképi arculati kézikönyv (TAK), valamint a településképi rendelet (TKR).

A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell definiálni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A TKR állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket, szabályozza a településképi bejelentési- és véleményezési eljárást.

A TKR és a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) mellérendelt viszonyban áll egymással, mindkét rendelet egyaránt alkalmazandó.Közérthetően megfogalmazva, a TKR a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, míg a HÉSZ a „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat.

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.13.) számú önkormányzati rendeletét, valamint a 103/2017. (XII.12.) számú határozatával elfogadta a településképi arculati kézikönyvét.

Felhívom a tervezők és az építtetők figyelmét, hogy 2018. január 1-t követően valamennyi építési tevékenység során kötelező betartani a TKR rendeletet, így az építési engedély köteles,vagy a nem  építési engedély köteles, valamint az egyszerű bejelentési eljárást követően végezhető építési tevékenységek esetén is.Az új rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdéseikkel kérem, forduljanak Hivatalunkhoz.

További információk a Dokumentumtárban ide kattintva elérhetők !

 

Lerner Henrik

polgármester

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu