Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Művelődési Ház 2318 Szigetszentmárton, Kossuth L. u. 8.

Ellátandó feladatok:

Rendezvényszervezés, közösségszervezői feladatok ellátása, hagyományápolás,
a művelődési ház és a helyi intézmények, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, pályázatírás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A község kulturális programjainak szervezése, lebonyolítása, teleház üzemeltetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

        főiskolai szintű művelődésszervezői szakképzettség;

        B kategóriás jogosítvány;

        legalább 5 év művelődésszervezői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;

       Rugalmas munkaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

    Szigetszentmárton helyi társadalmának, hagyományainak ismerete    

    Társalgási szintű német nyelvismeret    

       Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

       Kiváló szintű kommunikációs képesség

       Kiváló szintű csapatmunka      

       A pályázatírásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó igazolás,
 • a pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó program,
 • végzettséget igazoló oklevél másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához,
 • nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:  a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gécs Józsefné nyújt, a 24/456-325 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmárton Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. ).
 • Személyesen: Szigetszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. Gécs Józsefné jegyző

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192/2018., valamint a beosztás megnevezését: művelődésszervező.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület a határidő lejártát követő testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 20.

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

 • Telkes utca 10. 
 • Tel: 06-24/456-325,
 • Tel: 06-24-513-800
 • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu